fbpx

IBM SPSS MODELER

verksamhetsanalys
Se hur dess verktyg kan förbättra er verksamhetsanalys

Verksamhetsanalys

IBM SPSS Modeler är byggd för verksamgetsanalys med användaren i åtanke. Modeler är känd för sin enkelhet när det gäller funktioner och används av såväl experter som vanliga användare idag. Insteget till att börja använda Modeler är kort då programvaran bygger på ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt  – det är inte raketforskning!

Prediktiv analys handlar kort om att försöka förutsäga framtiden i ett specifikt fall och beroende på vissa förutsättningar. IBM SPSS Modeler är en plattform för verksamhetsanalys och är utformad för att skapa beslutsunderlag för organisationen. IBM SPSS Modeler tillhandahåller en rad tekniker som inkluderar data mining, dataprep, textanalys, entity analytics, beslutsstöd och optimering. Lösningen hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut.

En kraftfull uppsättning statistiska verktyg som möjliggör för din organisation att maximera den värdefulla information ditt data ofta faktiskt kan ge. Genom att gräva djupare i dina data, kan du genom verksamhetsanalys upptäcka information för att förbättra beslutsfattandet, expanderande marknadsmöjligheter, förbättra forskningsresultaten, regelefterlevnad (compliance), hantera risk och maximera ROI för att nämna några exempel.

Det finns ett brett utbud av analysmöjligheter, allt från korganalys, text analys och churn. Dessa verktyg är flexibela och skalbara och man kan enkelt gå från en enskild användare till flera med distribution av rapporter i realtid.

Användningsområden

CHURN

Identifiera vilka kunder som sannolikt kommer att lämna

Kampanj-optimering

Val av rätt målgrupper för att maximera utfall.

Korganalys

Förutsäga vilka produkter och tjänster kunder är benägna att köpa tillsammans.

Fraud

Identifiera anspråk där det kan finnas högre sannolikhet för bedrägeriförsök.

Förebyggande underhåll

Minska risk genom att förutsäga vilka maskiner som bör prioriteras för underhåll eller har hög sannolikhet att drabbas av driftsstopp.

ÖVERSikt

IBM SPSS Modeler finns i fyra versioner för att möta alla kraven för er verksamhetsanalys:

SPSS Modeler Personal

Skapa och bygg prediktiva modeller på skrivbordet. SPSS Modeler Personal hjälper dig att lösa affärsproblem snabbare genom att avslöja mönster och trender i det strukturerade datat. Du kan få  djupare insikter om t ex kunder.

SPSS Modeler Professional

Du får möjligheter att se dolda mönster i det strukturerade datat. SPSS Modeler Professional ger dig avancerade algoritmer, datamanipulation och automatiserad modellering för att bygga prediktiva modeller som kan hjälpa dig att leverera bättre affärsresultat. 

SPSS Modeler Premium

Du får möjlighet att hantera en mängd affärsproblem med en rad avancerade algoritmer och funktioner. SPSS Modeler Premium har funktioner såsom textanalys, entity analytics och sociala nätverk tillsammans med automatiserade modelleringstekniker.

SPSS Modeler Gold

Skapa och driftsätt prediktiva modeller direkt i dina affärsprocesser så att personer och system kan fatta rätt beslut varje gång. Kombinera prediktiv analys med affärsregler, poäng och optimering i din organisations processer.

IBM SPSS MODELER

ÖVERSikt

Prediktiv analys handlar kort om att försöka förutsäga framtiden i ett specifikt fall och beroende på vissa förutsättningar. IBM SPSS Modeler är en plattform för prediktiv analys och är utformad för att skapa beslutsunderlag för organisationen. IBM SPSS Modeler tillhandahåller en rad tekniker som inkluderar data mining, dataprep, textanalys, entity analytics, beslutsstöd och optimering. Lösningen hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut.

En kraftfull uppsättning statistiska verktyg som möjliggör för din organisation att maximera den värdefulla information ditt data ofta faktiskt kan ge. Genom att gräva djupare i dina data, kan du upptäcka information för att förbättra beslutsfattandet, expanderande marknadsmöjligheter, förbättra forskningsresultaten, regelefterlevnad (compliance), hantera risk och maximera ROI för att nämna några exempel.

IBM SPSS Modeler är byggd med användaren i åtanke. Modeler är känd för sin enkelhet när det gäller funktioner och används av såväl experter som vanliga användare idag. Insteget till att börja använda Modeler är kort då programvaran bygger på ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt  – det är inte raketforskning!

Det finns ett brett utbud av analysmöjligheter, allt från korganalys, text analys och churn. Modeler är flexibelt och skalbart och man kan enkelt gå från en enskild användare till flera med distribution av rapporter i realtid.

Användingsområden

CHURN

Identifiera vilka kunder som sannolikt kommer att lämna

Kampanj-optimering

Val av rätt målgrupper för att maximera utfall.

Korganalys

Förutsäga vilka produkter och tjänster kunder är benägna att köpa tillsammans.

Fraud

Identifiera anspråk där det kan finnas högre sannolikhet för bedrägeriförsök.

Förebyggande underhåll

Minska risk genom att förutsäga vilka maskiner som bör prioriteras för underhåll eller har hög sannolikhet att drabbas av driftsstopp.

SPSS MODELER PAKET

IBM SPSS Modeler finns i fyra versioner för att möta alla de analytiska kraven i din organisation:

SPSS Modeler Personal

Skapa och bygg prediktiva modeller på skrivbordet. SPSS Modeler Personal hjälper dig att lösa affärsproblem snabbare genom att avslöja mönster och trender i det strukturerade datat. Du kan få  djupare insikter om t ex kunder.

SPSS Modeler Professional

Du får möjligheter att se dolda mönster i det strukturerade datat. SPSS Modeler Professional ger dig avancerade algoritmer, datamanipulation och automatiserad modellering för att bygga prediktiva modeller som kan hjälpa dig att leverera bättre affärsresultat. 

SPSS Modeler Premium

Du får möjlighet att hantera en mängd affärsproblem med en rad avancerade algoritmer och funktioner. SPSS Modeler Premium har funktioner såsom textanalys, entity analytics och sociala nätverk tillsammans med automatiserade modelleringstekniker.

SPSS Modeler Gold

Skapa och driftsätt prediktiva modeller direkt i dina affärsprocesser så att personer och system kan fatta rätt beslut varje gång. Kombinera prediktiv analys med affärsregler, poäng och optimering i din organisations processer.

English