fbpx
dataanalys

SAS Institute

ÖVERSikt

SAS Institute är ledare inom analys. Med innovativ analys, business intelligence och data management program och -tjänster hjälper SAS kunder globalt att fatta bättre beslut snabbare. SAS möjliggör och inspirerar kunder runt om i världen för att omvandla data till intelligens.

Sygain är kompetenspartner till SAS och ett erbjuder analysverktyg såväl som utbildning för organisationer, stora som små, som söker omedelbart värde från sitt data. Kraftfulla analyslösningar och bred branschkunskap ger återkommande stort kundvärde.

SAS-reseller-badge-round-white

Fokusområden:

✓  Analytics

✓  Visualisering / Business Intelligence

✓  Datahantering

✓  Customer Intelligence

✓  Bedrägeri och säkerhet

✓  Riskhantering & Compliance

SAS analytiska livscykel bryts analys ner till iterativa steg:

 • Identifiera problemet. Verksamheten och affärsenheter anger behovet, omfattningen, marknadsförhållandena och målet relaterat till den verksamhetsfråga de vill lösa, vilket leder till valet av en eller flera modelleringstekniker.
 • Förbered data för analys. Beroende på verksamhetsfrågan och föreslagna analysmetoder innebär detta steg att använda tekniker för att lokalisera, komma åt, tvätta och förbereda data för optimala resultat. Det innebära tex data från transaktionssystem, textfiler och datalager m.m.
 • Utforska data. Nu är det dags att utforska data på ett interaktivt och visuellt sätt för att snabbt identifiera relevanta variabler, trender och relationer.
 • Transformera data och skapa modeller. En analytiker eller modellerare bygger modellen med statistik, data mining eller text mining. Modeller behöver byggas snabbt så modelleraren kan testa sig fram för att hitta den modell som ger de bästa resultaten.
 • Testa och validera modeller. Modellen testas (eller valideras), godkänds och görs redo för användning mot dina data. Med ett centraliserat repository kan du lagra omfattande dokumentation om modellen, scoringkod och tillhörande metadata
 • Implementera modeller. När modellen är godkänd för produktionsanvändning tillämpas den på nya data för att generera prediktiva insikter.
 • Övervaka och utvärdera modeller. Den prediktiva prestandan övervakas för att säkerställa att den är aktuell och ger giltiga resultat. Om modellens prestanda försämras är det dags att göra ändringar, förbättra eller ta bort.

Varför SAS genom Sygain?

Grundarna av Sygain har en bakgrund på SAS Institute.

Single Point of Contact / support utan extra kostnad: Sygain agerar heltäckande kontaktyta för kund, och hjälper t.ex till att driva olika typer av ärenden, oavsett karaktär/frågeställning mot SAS

Sygains konsultnätverk täcker samtliga SAS-kompetensområden, allt från behovsanalys, installation till förvaltning och utveckling. Vi erbjuder även hela SAS kurs- och utbildningsutbud vid behov.

SAS Institute

ÖVERSikt

SAS Institute är ledare inom analys. Med innovativ analys, business intelligence och data management program och -tjänster hjälper SAS kunder globalt att fatta bättre beslut snabbare. SAS möjliggör och inspirerar kunder runt om i världen för att omvandla data till intelligens.

SAS är ett erbjuder analysverktyg för organisationer, stora som små, som söker omedelbart värde från sitt data. Kraftfulla analyslösningar och bred branschkunskap ger återkommande stort kundvärde.

SAS-reseller-badge-round-white

Fokusområden:

✓  Analytics

✓  Visualisering / Business Intelligence

✓  Datahantering

✓   Customer Intelligence

✓  Bedrägeri och säkerhet

✓  Riskhantering & Compliance

SAS analytiska livscykel bryts analys ner till iterativa steg:

 • Identifiera problemet. Verksamheten och affärsenheter anger behovet, omfattningen, marknadsförhållandena och målet relaterat till den verksamhetsfråga de vill lösa, vilket leder till valet av en eller flera modelleringstekniker.
 • Förbered data för analys. Beroende på verksamhetsfrågan och föreslagna analysmetoder innebär detta steg att använda tekniker för att lokalisera, komma åt, tvätta och förbereda data för optimala resultat. Det innebära tex data från transaktionssystem, textfiler och datalager m.m.
 • Utforska data. Nu är det dags att utforska data på ett interaktivt och visuellt sätt för att snabbt identifiera relevanta variabler, trender och relationer.
 • Transformera data och skapa modeller. En analytiker eller modellerare bygger modellen med statistik, data mining eller text mining. Modeller behöver byggas snabbt så modelleraren kan testa sig fram för att hitta den modell som ger de bästa resultaten.
 • Testa och validera modeller. Modellen testas (eller valideras), godkänds och görs redo för användning mot dina data. Med ett centraliserat repository kan du lagra omfattande dokumentation om modellen, scoringkod och tillhörande metadata
 • Implementera modeller. När modellen är godkänd för produktionsanvändning tillämpas den på nya data för att generera prediktiva insikter.
 • Övervaka och utvärdera modeller. Den prediktiva prestandan övervakas för att säkerställa att den är aktuell och ger giltiga resultat. Om modellens prestanda försämras är det dags att göra ändringar, förbättra eller ta bort.

Varför SAS genom Sygain?

Grundarna av Sygain har en bakgrund på SAS Institute.

Single Point of Contact / support utan extra kostnad: Sygain agerar heltäckande kontaktyta för kund, och hjälper t.ex till att driva olika typer av ärenden, oavsett karaktär/frågeställning mot SAS

Sygains konsultnätverk täcker samtliga SAS-kompetensområden, allt från behovsanalys, installation till förvaltning och utveckling. Vi erbjuder även hela SAS kurs- och utbildningsutbud vid behov.

English