fbpx

Sygain Recruitment

med tina olsén

SYGAIN Recruitments tjänster syftar till att tillgodose kompetensbehov i våra kunders analytikerorganisation.

Tina Olsén ansvarar för SYGAIN Recruitment. Tina har lång erfarenhet från roller som bl.a. kreditchef och riskchef inom den finansiella sektorn. Hon har de senaste 14 åren drivit eget konsultbolag med inriktning på rekrytering av framför allt analytiker och kompetens inom Business Intelligence till olika företag. Med sin gedigna erfarenhet och verksamhetskompetens är Tina ett tryggt stöd för chefer och ledning att kunna rekrytera analytiker- och BI-kompetens med högsta kvalitet i processen.

Exempel på roller som rekryteras

connected

DW/BI architect

bars

Business Analyst

graph

Risk Analyst

Data Analyst

employee

Consumer Insight Analyst

presentation

Scoring Expert

barcode

Purchased Debt Analyst

scientist

Data Scientist

seo

Optimization Expert

Recruitment Erbjudande

Kandidatintervjuer

Sygain genomför intervjuer med bestämt antal kandidater.

Personlighetstester

Återrapporterar muntligt styrkor och utvecklingsområden.

Rekommendation

Sygain lämnar rekommendation till uppdragsgivaren.

Kravprofil

Sygain hjälper till att sammanställa en kravprofil. Genom kartläggning och intervjuer med blivande kollegor tas lämplig kandidatprofil fram. Denna kan sedan vara ett underlag för presentationsmaterial för kandidater, men även för annonsering om det är aktuellt.

Search

Sygain gör en kartläggning av lämpliga kandidater. Djupintervjuar de mest intressanta och tar reda på villkor angående lön mm. Alla kandidater som vi träffar får en personlig återkoppling efterhand i processen.

Underlätta jämförelse av kandidatprofiler

Sygain sammanställer en enhetlig personprofil för att underlätta för uppdragsgivare att jämföra kandidaterna. Denna innehåller bl.a. skallkrav och övrig relevant information från djupintervjuerna. Referenser tas av minst tre personer i olika beroendeställningar till kandidaten. Kandidatens erbjudande: ett dokument där kandidaten reflekterar över mål och möjligheter i organisationen och hur kandidaten kan bidra till framgång i rollen.

Sygain
Recruitment

Med Tina Olsén

ÖVERSikt

SYGAIN Recruitments tjänster syftar till att tillgodose kompetensbehov i våra kunders analytiker-organisation.

Tina Olsén ansvarar för SYGAIN Recruitment. Tina har lång erfarenhet från roller som bl.a. kreditchef och riskchef inom den finansiella sektorn. Hon har de senaste 14 åren drivit eget konsultbolag med inriktning på rekrytering av framför allt analytiker och kompetens inom Business Intelligence till olika företag. Med sin gedigna erfarenhet och verksamhetskompetens är Tina ett tryggt stöd för chefer och ledning att kunna rekrytera analytiker- och BI-kompetens med högsta kvalitet i processen.

Exempel på roller som rekryteras

connected

DW/BI architect

bars

Business Analyst

graph

Risk Analyst

Data Analyst

employee

Consumer Insight Analyst

presentation

Scoring Expert

barcode

Purchased Debt Analyst

scientist

Data Scientist

seo

Optimization Expert

Recruitment
Erbjudande

Kandidatintervjuer

Sygain genomför intervjuer med bestämt antal kandidater.

Personlighetstester

Återrapporterar muntligt styrkor och utvecklingsområden.

Search

Sygain gör en kartläggning av lämpliga kandidater. Djupintervjuar de mest intressanta och tar reda på villkor angående lön mm. Alla kandidater som vi träffar får en personlig återkoppling efterhand i processen.

Rekommendation

Sygain lämnar rekommendation till uppdragsgivaren.

Kravprofil

Sygain hjälper till att sammanställa en kravprofil. Genom kartläggning och intervjuer med blivande kollegor tas lämplig kandidatprofil fram. Denna kan sedan vara ett underlag för presentationsmaterial för kandidater, men även för annonsering om det är aktuellt.

Underlätta jämförelse av kandidatprofiler

Sygain sammanställer en enhetlig personprofil för att underlätta för uppdragsgivare att jämföra kandidaterna. Denna innehåller bl.a. skallkrav och övrig relevant information från djupintervjuerna. Referenser tas av minst tre personer i olika beroendeställningar till kandidaten. Kandidatens erbjudande: ett dokument där kandidaten reflekterar över mål och möjligheter i organisationen och hur kandidaten kan bidra till framgång i rollen.

English