fbpx

Sygain
Analytics

Om Sygain

SYGAIN är ett företag lokaliserat i Stockholm och Örebro. Niklas Kruse och Fredrik Thano startade med ambitionen att göra analys tillgänglig för det stora flertalet, oavsett om du är expert, t ex statistiker, eller arbetar med analys och informationshantering som en del av ditt arbete.
Det fanns hos oss en önskan om att erbjuda kostnadseffektiva, enkla och realistiska lösningar på både små och stora verksamhets- och affärsproblem, och uppfattas som den naturliga partnern för organisationer att använda i sin analytiska resa och utveckling.
Med detta sagt blev det ett naturligt steg för oss att inleda ett samarbete med bl.a. IBM, Box, SAS Institute, Stata och SAP. Med en stark portfölj inom analys – kombinerat med ledande och innovativa lösningar som Box och AI, ser vi en stor potential att hjälpa kunden att arbeta både effektivare men också nå nya insikter ur sina data och förenkla samarbete.

Det värde vi vill skapa för våra kunder är utöver mjukvaran, att vara en effektiv partner i hela kundlivscykeln från första kontakt och rätt behov tillfredsställt, till ett användande som skapar högsta möjliga värde. Konkret handlar det om en kvalitativ och hög tillgänglighet till SYGAIN oavsett ärende. Kunden får även en snabb och effektiv tillgång till våra specialister inom mjukvara, konsulttjänster, utbildning, vid behov.

Styrelsen

fredrik thano sygain

Fredrik Thano
Affärsutveckling & Partner

Fredrik har utbildning/examen från Örebro Universitet, med en magister i Företagsekonomi och kandidat i Kulturgeografi. Han har över 15 års erfarenhet av IT-branschen där han arbetat med ledande företag inom bl.a analys och beslutsstöd.

Niklas Kruse Sygain

Niklas Kruse
Affärsansvarig & Partner

Niklas har utbildning/examen från Stockholms Universitet samt KTH, i Statsvetenskap och Data- och Systemvetenskap . Han har över 15 års erfarenhet av IT-branschen där han arbetat med ledande företag inom bl.a analys och informationshantering

sygain

Karl Wahlin
Utbildnings- & Konsultansvarig

Karl har utbildning/examen från Linköpings Universitet och är doktor i Statistik. Han har tidigare arbetat som universitetslektor i statistik vid Linköpings universitet och som senior biostatistiker vid Karolinska Institutet och har mottagit flera pedagogiska utmärkelser. Han är författare till statistisk facklitteratur och är regelbundet medförfattare till vetenskapliga artiklar.

Sygain

Analytics

Om Sygain

SYGAIN är ett företag lokaliserat i Stockholm och Örebro. Vi startade med ambitionen att göra analys tillgänglig för det stora flertalet, oavsett om du är expert, t ex statistiker, eller arbetar med analys och informationshantering som en del av ditt arbete.
Det fanns hos oss en önskan om att erbjuda kostnadseffektiva, enkla och realistiska lösningar på både små och stora verksamhets- och affärsproblem, och uppfattas som den naturliga partnern för organisationer att använda i sin analytiska resa och utveckling.
Med detta sagt blev det ett naturligt steg för oss att inleda ett samarbete med bl.a. IBM, Box, SAS Institute, Stata och SAP. Med en stark portfölj inom analys – kombinerat med ledande och innovativa lösningar som Box och AI, ser vi en stor potential att hjälpa kunden att arbeta både effektivare men också nå nya insikter ur sina data och förenkla samarbete.
Det värde vi vill skapa för våra kunder är utöver mjukvaran, att vara en effektiv partner i hela kundlivscykeln från första kontakt och rätt behov tillfredsställt, till ett användande som skapar högsta möjliga värde. Konkret handlar det om en kvalitativ och hög tillgänglighet till SYGAIN oavsett ärende. Kunden får även en snabb och effektiv tillgång till våra specialister inom mjukvara, konsulttjänster, utbildning, vid behov.

Styrelsen

fredrik thano

Fredrik Thano
Affärsutveckling & Partner

Fredrik Thano har utbildning/examen från Örebro Universitet, med en magister i Företagsekonomi och kandidat i Kulturgeografi. Han har över 15 års erfarenhet av IT-branschen där han arbetat med ledande företag inom bl.a analys och beslutsstöd.  

niklas kruse

Niklas Kruse
Affärsansvarig & Partner

Niklas Kruse har utbildning/examen från Stockholms Universitet samt KTH, i Statsvetenskap och Data- och Systemvetenskap . Han har över 15 års erfarenhet av IT-branschen där han arbetat med ledande företag inom bl.a analys och informations-hantering.    

karl wahlin

Karl Wahlin
Utbildnings- & Konsultansvarig

Karl Wahlin har utbildning/examen från Linköpings Universitet och är doktor i Statistik. Han har tidigare arbetat som universitetslektor i statistik vid Linköpings universitet och som senior biostatistiker vid Karolinska Institutet och har mottagit flera pedagogiska utmärkelser. Han är författare till statistisk facklitteratur och är regelbundet medförfattare till vetenskapliga artiklar.

English