fbpx

Crystal Reports

ÖVERSikt

SYGAIN är kompetenspartner till SAP när det gäller SAP Crystal Reports. Sygain har tagit på sig uppdraget att utveckla användandet av SAP Crystal Reports i Norden. Vi är återförsäljare av mjukvaran, men erbjuder också kundanpassade utbildningar och konsulthjälp för att utveckla och effektivisera kundens användande.

Erbjudande

 

SAP® Crystal Reports

Bättre beslutsfattande med SAP Crystal Reports

Har du någonsin varit i en situation där du vet att informationen finns, men du vet inte var du ska hitta den, eller om formatet är användbart?

Med SAP Crystal Reports kan du:

-Använda professionell rapportering som är prissatt så att alla kan köpa

-Ge användarna möjlighet att filtrera och sortera data direkt i rapporten

-Minimera IT- avdelningens involvering i rapportskapandet

-Spara värdefull tid för rapportdesign

SAP Crystal Reports som mer eller mindre blivit en rapporteringsstandard – är en total rapporteringslösning som gör det möjligt för organisationer att tillhandahålla insiktsfull information till sina användare och hjälpa dem att fatta bättre beslut. Med ett lättanvänt intuitivt gränssnitt kan skapare av rapporter få tillgång till säker distribution av rapporter över olika system och utforma pixel-perfekta rapporter med guidad interaktivitet.

 

SAP® Crystal Dashboard Design

Levererar interaktiva insikter med dashboards och visualiseringar

På ett effektivt sätt kan du skapa dashboards och presentationer från kalkylblad och andra datakällor. Du kan göra prognoser om framtiden med hjälp av what if analyser och dela dina resultat.

Med SAP® Crystal Dashboard Design kan du:

-Arbeta med vilken datakälla som helst via webbtjänster, excel, XML, Adobe

-Skapa dashboards och även använda drag and drop teknologi

-Göra what if analyser

SAP Crystal Dashboard Design gör det möjligt för användaren att skapa egna interaktiva dashboards med snabb överblick av data med hjälp av ett bibliotek med färdiga kartor, mätare m m. Man kan snabbt infoga diagram och grafik i t ex kalkylblad, Word eller Powerpoint.

 

SAP® Crystal Server

SAP Crystal server innehåller all funktionalitet som finns i SAP Crystal Reports, SAP Crystal Dashboards, Explorer och Analysis for Office.

Med SAP Crystal Server kan du:

-Få möjlighet att skapa rapporter, dashboards och analysera data i en enda lösning

-Schemalägga och automatisera distribution av rapporter

-Via mobila lösningar distribuera och skapa rapporter

-Styra och kontrollera rättigheter bland användare och mottagare

-Integrera med Microsoft Office och Microsoft SharePoint och ge användarna information inom de program de arbetar mest med

Med SAP Crystal Server kan slutanvändare intuitivt utforska data med enkla sökordsökningar i ett Google-liknande format. De kan konsumera interaktiva rapporter och dashboards.

Crystal Reports

ÖVERSikt

SYGAIN är kompetenspartner till SAP när det gäller SAP Crystal Reports. Sygain har tagit på sig uppdraget att utveckla användandet av SAP Crystal Reports i Norden. Vi är återförsäljare av mjukvaran, men erbjuder också kundanpassade utbildningar och konsulthjälp för att utveckla och effektivisera kundens användande.

Erbjudande

 

SAP® Crystal Reports

Bättre beslutsfattande med SAP Crystal Reports

Har du någonsin varit i en situation där du vet att informationen finns, men du vet inte var du ska hitta den, eller om formatet är användbart?

Med SAP Crystal Reports kan du:

-Använda professionell rapportering som är prissatt så att alla kan köpa

-Ge användarna möjlighet att filtrera och sortera data direkt i rapporten

-Minimera IT- avdelningens involvering i rapportskapandet

-Spara värdefull tid för rapportdesign

SAP Crystal Reports som mer eller mindre blivit en rapporteringsstandard – är en total rapporteringslösning som gör det möjligt för organisationer att tillhandahålla insiktsfull information till sina användare och hjälpa dem att fatta bättre beslut. Med ett lättanvänt intuitivt gränssnitt kan skapare av rapporter få tillgång till säker distribution av rapporter över olika system och utforma pixel-perfekta rapporter med guidad interaktivitet.

 

SAP® Crystal Dashboard Design

Levererar interaktiva insikter med dashboards och visualiseringar

På ett effektivt sätt kan du skapa dashboards och presentationer från kalkylblad och andra datakällor. Du kan göra prognoser om framtiden med hjälp av what if analyser och dela dina resultat.

Med SAP® Crystal Dashboard Design kan du:

-Arbeta med vilken datakälla som helst via webbtjänster, excel, XML, Adobe

-Skapa dashboards och även använda drag and drop teknologi

-Göra what if analyser

SAP Crystal Dashboard Design gör det möjligt för användaren att skapa egna interaktiva dashboards med snabb överblick av data med hjälp av ett bibliotek med färdiga kartor, mätare m m. Man kan snabbt infoga diagram och grafik i t ex kalkylblad, Word eller Powerpoint.

 

SAP® Crystal Server

SAP Crystal server innehåller all funktionalitet som finns i SAP Crystal Reports, SAP Crystal Dashboards, Explorer och Analysis for Office.

Med SAP Crystal Server kan du:

-Få möjlighet att skapa rapporter, dashboards och analysera data i en enda lösning

-Schemalägga och automatisera distribution av rapporter

-Via mobila lösningar distribuera och skapa rapporter

-Styra och kontrollera rättigheter bland användare och mottagare

-Integrera med Microsoft Office och Microsoft SharePoint och ge användarna information inom de program de arbetar mest med

Med SAP Crystal Server kan slutanvändare intuitivt utforska data med enkla sökordsökningar i ett Google-liknande format. De kan konsumera interaktiva rapporter och dashboards.

English